Przedmiot działalności


Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest:

1. PKD 35.30.Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

2. PKD 37.00.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

3. PKD 36.00.Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

4. PKD 42.21.Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

5. PKD 71.20.B - pozostałe badania i analizy techniczne,

6. Wydawanie warunków technicznych podłączeń do sieci ciepłowniczych, wodociągowychi kanalizacyjnych,

7. Opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej z zakresu działalności ciepłowniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej,

8. Usługi laboratoryjne obejmujące badanie ścieków, osadów ściekowych i wody,

9. Inne usługi pokrewne.

Informacja wytworzona przez:
Łukasz Żurawski
email: l.zurawski@pim.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 215 31 71 fax: 32 215 33 07
, w dniu:  22‑06‑2010 09:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Żurawski
email: l.zurawski@pim.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 215 31 71 fax: 32 215 33 07
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
07‑03‑2012 07:49:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive