Sposób przyjmowania spraw


Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

- Osobiście,
- Telefonicznie,
- Listownie,
- Pocztą elektroniczną,
- Faxem.

Wszystkie zgłaszane sprawy są rejestrowane na dzienniku podawczym, z którego następnie są dekretowane do komórek merytorycznie odpowiedzialnych za załatwienie sprawy.
Pracownicy zajmują się załatwianiem spraw na bieżąco, przy zachowaniu kolejności zgłoszenia sprawy.

Dział Sprzedaży i Umów zajmuje się sprawami z zakresu m.in.:
- Rozliczania odbiorców z tytułu zaopatrzenia w wodę, przyjęcia i oczyszczania ścieków, sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłania ciepła oraz usług dodatkowych,
- Prowadzenia spraw w zakresie zawierania umów na dostawę wody, sprzedaży i przesyłania ciepła, odbioru ścieków oraz na inne usługi.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w usług udzielane są pod numerem telefonu:

32 215 43 40 wew. 140,141,142,143,144

Dział Technicznej Obsługi Klienta realizuje sprawy z zakresu:

- Prowadzenia w całości zagadnień związanych z przyjmowaniem i załatwianiem wniosków o nowe podłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej,
- Odbioru i nadzoru technicznego przyłączy do sieci kanalizacyjnych, wodociągowych
i ciepłowniczych,
- Uzgadniania dokumentacji technicznej w zakresie prowadzonej działalności.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w usług udzielane są pod numerem telefonu:

32 215 43 40 wew. 150,151,152
Informacja wytworzona przez:
Łukasz Żurawski
email: l.zurawski@pim.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 215 31 71 fax: 32 215 33 07
, w dniu:  22‑06‑2010 10:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Żurawski
email: l.zurawski@pim.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 215 31 71 fax: 32 215 33 07
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑11‑2016 08:55:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive