Inżynier Kontraktu dla zadań realizowanych w ramach Projektu 'Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice'


Czechowice-Dziedzice, dnia 24.11.2011 r.

Uczestnicy postępowaniaInformacja o unieważnieniu postępowania

Numer referencyjny postępowania: 10/FS/2011
w przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla zadań realizowanych w ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice"

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Spółka z o. o., ul. Szarych Szeregów 2, 43-500 Czechowice-Dziedzice, informuje o unieważnieniu postępowania jw. na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).Przedmiotowe postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający przed publikacją ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej udostępnił na własnej stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia, co stanowiło naruszenie art. 42 ust. 1 ustawy jw. oraz wynikającą z art. 7 ust. 1 ustawy zasadę równego traktowania wykonawców. W tym przypadku wykonawcy krajowi mieli wcześniejszy dostęp do SIWZ niż wykonawcy zagraniczni, co mogło mieć wpływ na ich nierówne traktowanie.
Informacja wytworzona przez:
Łukasz Żurawski
email: l.zurawski@pim.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 215 31 71 fax: 32 215 33 07
, w dniu:  17‑11‑2011 13:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Żurawski
email: l.zurawski@pim.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 215 31 71 fax: 32 215 33 07
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
24‑11‑2011 14:15:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive