Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Bielskiej od komory redukcyjnej przy ul. Zabrzeskiej w Ligocie do komory zakupowej w Mazańcowicach za budynkiem nr 661, przy ul. Rolników od budynku nr 29 do komory redukcyjnej przy ul. Zabrzeskiej w Ligocie – ETAP 1


`OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o.
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE, ul. Szarych Szeregów 2
tel. /32/ 215 43 40
www.pim.czechowice-dziedzice.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Bielskiej od komory redukcyjnej przy ul. Zabrzeskiej w Ligocie do komory zakupowej w Mazańcowicach za budynkiem nr 661, przy ul. Rolników od budynku nr 29 do komory redukcyjnej przy ul. Zabrzeskiej w Ligocie – ETAP 1 "

ETAP 1 obejmuje przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na sieć z rur PE od komory redukcyjnej przy ul. Zabrzeskiej w Ligocie do punktu włączenia przy ul Rolników 29 w Ligocie.

Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w PIM Spółka z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 16.12.2016 r.

Dokumentację przetargową można pobrać na stronie internetowej.

Wadium wynosi 10 000 zł

Kryterium oceny ofert - cena 100 %

Uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

- w sprawach technicznych: mgr Henryk Szkorupa - tel. (32) 215 31 71, tel. kom. 601 874 146

- w sprawach proceduralnych: mgr inż. Urszula Łukaszek - tel. (32) 215 43 40

Oferty należy składać w sekretariacie PIM Sp. z o.o. 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Szarych Szeregów 2 do godziny 12.00 dnia 3 października 2016 r.  

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 12.30 w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego.

Pliki do pobrania

21‑09‑2016 13:58:33
Dokumenty:
Plik pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
10‑10‑2016 12:29:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
747KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip PROJEKT.zip
21‑09‑2016 14:01:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
15,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Przedmiar robót.pdf
21‑09‑2016 14:01:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
412KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SIWZ - CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY.pdf
21‑09‑2016 14:01:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc SIWZ - CZĘŚĆ I - IDW - załączniki w wersji edytowalnej.doc
21‑09‑2016 14:01:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
167KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SIWZ - CZĘŚĆ I - IDW.pdf
21‑09‑2016 14:01:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
11,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Łukasz Żurawski
email: l.zurawski@pim.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 215 31 71 fax: 32 215 33 07
, w dniu:  21‑09‑2016 13:53:42
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Żurawski
email: l.zurawski@pim.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 215 31 71 fax: 32 215 33 07
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
21‑09‑2016 14:01:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive