Kontrakt III Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic Północ oraz w sołectwach: Ligota, Bronów, Zabrzeg część 1 i część 3


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
122KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
145KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
774KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
801KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Pliki do pobrania

20‑04‑2018 11:05:58
Dokumenty:
Plik pdf Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane 24.04.2018.pdf
24‑04‑2018 12:54:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
71KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xlsx 10. Tabela elementów rozliczeniowych KIII po modyfikacji nr 1.xlsx
20‑04‑2018 11:07:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Rozmiar:
97KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji w dniu 20.04.2018.pdf
20‑04‑2018 11:07:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf TOM I - IDW _ Kontrakt III_po modyfikacji nr 1.pdf
20‑04‑2018 11:07:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
677KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty_po modyfikacji nr 1.pdf
20‑04‑2018 11:07:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
253KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xlsx Załącznik nr 1a do SIWZ - wzór Wykazu Cen KIII.xlsx
20‑04‑2018 11:07:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Rozmiar:
92KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zmiana SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu nr 1.pdf
20‑04‑2018 11:07:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
404KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Odpowiedź na pytanie nr 1 z dn. 05.04.2018_ www.pdf
20‑04‑2018 11:12:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
672KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Pliki do pobrania

04‑04‑2018 11:00:50
Dokumenty:
Plik pdf ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 04.04.18.pdf
04‑04‑2018 11:04:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
206KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf TOM I - IDW _ Kontrakt III.pdf
04‑04‑2018 11:04:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
677KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf TOM II - projekt umowy - Kontrakt III.pdf
04‑04‑2018 11:04:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
523KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf TOM III OPZ - PFU.pdf
04‑04‑2018 11:04:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.docx
04‑04‑2018 11:04:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf
04‑04‑2018 11:04:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
245KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 2 – JEDZ.docx
04‑04‑2018 11:04:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 2 – JEDZ.pdf
04‑04‑2018 11:04:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
384KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej.docx
04‑04‑2018 11:04:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej.pdf
04‑04‑2018 11:04:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
157KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 4 – Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.docx
04‑04‑2018 11:04:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 4 – Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.pdf
04‑04‑2018 11:04:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
159KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 4a – Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.docx
04‑04‑2018 11:04:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 4a – Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.pdf
04‑04‑2018 11:04:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
162KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 4b - Wzór wykazu zaw inforna temat kwalifikacji zawodowych, doświad i wykszt.docx
04‑04‑2018 11:04:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 4b - Wzór wykazu zaw inforna temat kwalifikacji zawodowych, doświad i wykszt.pdf
04‑04‑2018 11:04:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
165KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 4c - Wzór wykazu personelu.docx
04‑04‑2018 11:04:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 4c - Wzór wykazu personelu.pdf
04‑04‑2018 11:04:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
234KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 5 - Wzór wykazu usług oraz robót budowlanych wykonanych i projektowanych w okresie ostatnich 5 lat.docx
04‑04‑2018 11:04:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 5 - Wzór wykazu usług oraz robót budowlanych wykonanych i projektowanych w okresie ostatnich 5 lat.pdf
04‑04‑2018 11:04:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
166KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 6 - Wzór pisemnego zobowiązania podmiotu do udostępnienia zasobów.docx
04‑04‑2018 11:04:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 6 - Wzór pisemnego zobowiązania podmiotu do udostępnienia zasobów.pdf
04‑04‑2018 11:04:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
194KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

TOM III - Zalaczniki do PFU

04‑04‑2018 11:38:49
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Iwona Gorel
email: i.gorel@pim.czechowice-dziedzice.pl
, w dniu:  04‑04‑2018 11:00:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Adach
email: m.adach@pim.czechowice-dziedzice.pl
, w dniu:  04‑04‑2018 11:00:08
Data ostatniej aktualizacji:
31‑01‑2020 12:06:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie