Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic-Południe; Cześć 1, Część 2, Część 3 (ponowne postępowanie)


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
67KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
891KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
325KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
782KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
931KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Pliki do pobrania

13‑06‑2018 11:55:27
Dokumenty:
Plik docx Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty po modyfikacji nr 2.docx
13‑06‑2018 11:57:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty po modyfikacji nr 2.pdf
13‑06‑2018 11:57:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
219KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zmiana SIWZ nr 2.pdf
13‑06‑2018 11:57:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
996KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Pliki do pobrania

12‑06‑2018 14:16:16
Dokumenty:
Plik pdf Odpowiedź na pytania nr 1 z dnia 30.05.2018_www.pdf
12‑06‑2018 14:18:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xlsx Kopia Załącznik nr 1a do SIWZ - wzór Wykazu Cen KIV MODYFIKACJA 1.xlsx
12‑06‑2018 14:18:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Rozmiar:
119KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf TOM I - IDW _po modyfikacji nr 1.pdf
12‑06‑2018 14:18:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
752KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf TOM II - projekt umowy_po modyfikacji nr 1.pdf
12‑06‑2018 14:18:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
555KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf TOM III - OPZ (PFU) modyfikacja 1.pdf
12‑06‑2018 14:18:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty po modyfikacji nr 1.docx
12‑06‑2018 14:18:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty po modyfikacji nr 1.pdf
12‑06‑2018 14:18:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
219KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ po modyfikacji nr 1.zip
12‑06‑2018 14:18:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
94KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zmiana SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu nr 1.pdf
12‑06‑2018 14:18:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
512KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji w dniu 12.06.18.pdf
12‑06‑2018 14:18:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
80KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Pliki do pobrania

08‑05‑2018 10:25:26
Dokumenty:
Plik pdf ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 08.05.18.pdf
08‑05‑2018 10:26:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
242KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf TOM I - IDW.pdf
08‑05‑2018 10:26:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
708KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf TOM II - projekt umowy.pdf
08‑05‑2018 10:26:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
554KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf TOM III - OPZ (PFU).pdf
08‑05‑2018 10:26:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.docx
08‑05‑2018 10:26:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf
08‑05‑2018 10:26:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
219KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xlsx Załącznik nr 1a do SIWZ - wzór Wykazu Cen KIV.xlsx
08‑05‑2018 10:26:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Rozmiar:
119KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.zip
08‑05‑2018 10:26:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
104KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej.docx
08‑05‑2018 10:26:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej.pdf
08‑05‑2018 10:26:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
126KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 4 – Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.docx
08‑05‑2018 10:26:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 4 – Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.pdf
08‑05‑2018 10:26:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
128KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 4a – Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.docx
08‑05‑2018 10:26:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 4a – Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.pdf
08‑05‑2018 10:26:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
131KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 4b - Wzór wykazu zaw inforna temat kwalifikacji zawodowych, doświad i wykszt.docx
08‑05‑2018 10:26:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 4b - Wzór wykazu zaw inforna temat kwalifikacji zawodowych, doświad i wykszt.pdf
08‑05‑2018 10:26:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
134KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 4c - Wzór wykazu personelu na potrzeby kryterium oceny ofert.docx
08‑05‑2018 10:26:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 4c - Wzór wykazu personelu na potrzeby kryterium oceny ofert.pdf
08‑05‑2018 10:26:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
204KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 5 - Wzór wykazu usług oraz robót budowlanych wykonanych i projektowanych w okresie ostatnich 5 lat.docx
08‑05‑2018 10:26:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 5 - Wzór wykazu usług oraz robót budowlanych wykonanych i projektowanych w okresie ostatnich 5 lat.pdf
08‑05‑2018 10:26:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
132KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 6 - Wzór pisemnego zobowiązania podmiotu do udostępnienia zasobów.docx
08‑05‑2018 10:26:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 6 - Wzór pisemnego zobowiązania podmiotu do udostępnienia zasobów.pdf
08‑05‑2018 10:26:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
163KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat z załącznikami

08‑05‑2018 10:28:23
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Adach
email: m.adach@pim.czechowice-dziedzice.pl
, w dniu:  08‑05‑2018 09:40:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Adach
email: m.adach@pim.czechowice-dziedzice.pl
, w dniu:  08‑05‑2018 09:40:12
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2018 09:53:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie