Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic-Południe; Cześć 1, Część 2, Część 3


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
149KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
310KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
114KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Pliki do pobrania

20‑03‑2018 14:59:20
Dokumenty:
Plik pdf PFU KIV po modyfikacji nr 2.pdf
20‑03‑2018 15:01:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf TOM II - projekt umowy po modyfikacji nr 2.pdf
20‑03‑2018 15:01:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
867KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 4c – Wzór wykazu personelu na potrzeby kryterium oceny ofert po mod. nr 2.pdf
20‑03‑2018 15:01:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
510KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zmiana SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu nr 2_20.03.2018.pdf
20‑03‑2018 15:01:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Odpowiedzi na pytania nr 1 z dnia 08.03.2018.pdf
20‑03‑2018 15:01:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
936KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Odpowiedzi na pytania nr 2 z dnia 08.03.2018.pdf
20‑03‑2018 15:01:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Odpowiedzi na pytania nr 3 z dnia 09.03.2018.pdf
20‑03‑2018 15:01:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1 015KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Odpowiedzi na pytania nr 4 z dnia 13.03.2018.pdf
20‑03‑2018 15:01:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
355KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji w dniu 20.03.2018.pdf
20‑03‑2018 15:01:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
113KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf TOM I - IDW _ po modyfikacji nr 2.pdf
20‑03‑2018 15:17:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
105KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Pliki do pobrania

15‑02‑2018 14:46:09
Dokumenty:
Plik pdf Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do publikacji w dniu 15.02.18.pdf
15‑02‑2018 14:46:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
105KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf TOM I - IDW _ 15.02.2018 po modyfikacji nr 1.pdf
15‑02‑2018 14:46:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
678KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zmiana SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu nr 1.pdf
15‑02‑2018 14:46:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
370KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Pliki do pobrania

15‑02‑2018 09:45:38
Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 15.02.2018.pdf
15‑02‑2018 10:03:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
215KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf TOM I - IDW _ 12.02.2018.pdf
15‑02‑2018 10:03:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
678KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf TOM II - projekt umowy.pdf
15‑02‑2018 10:03:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
554KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf TOM III OPZ - PFU.pdf
15‑02‑2018 10:03:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.docx
15‑02‑2018 10:03:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf
15‑02‑2018 10:03:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
213KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 1A - Wzór Wykazu Cen.docx
15‑02‑2018 10:03:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 1A - Wzór Wykazu Cen.pdf
15‑02‑2018 10:03:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
307KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 2 – JEDZ.docx
15‑02‑2018 10:03:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
49KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 2 – JEDZ.pdf
15‑02‑2018 10:03:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
354KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej.docx
15‑02‑2018 10:03:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej.pdf
15‑02‑2018 10:03:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
126KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 4 – Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.docx
15‑02‑2018 10:03:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 4 – Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.pdf
15‑02‑2018 10:03:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
128KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 4a – Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.docx
15‑02‑2018 10:03:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 4a – Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.pdf
15‑02‑2018 10:03:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
130KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 4b - Wzór wykazu zaw inforna temat kwalifikacji zawodowych, doświad i wykszt.docx
15‑02‑2018 10:03:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 4b - Wzór wykazu zaw inforna temat kwalifikacji zawodowych, doświad i wykszt.pdf
15‑02‑2018 10:03:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
134KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 4c – Wzór wykazu personelu na potrzeby kryterium oceny ofert.docx
15‑02‑2018 10:03:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 4c – Wzór wykazu personelu na potrzeby kryterium oceny ofert.pdf
15‑02‑2018 10:03:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
209KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 5 - Wzór wykazu usług oraz robót budowlanych wykonanych i projektowanych w okresie ostatnich 5 lat.docx
15‑02‑2018 10:03:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 5 - Wzór wykazu usług oraz robót budowlanych wykonanych i projektowanych w okresie ostatnich 5 lat.pdf
15‑02‑2018 10:03:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
131KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 6 - Wzór pisemnego zobowiązania podmiotu do udostępnienia zasobów.docx
15‑02‑2018 10:03:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 6 - Wzór pisemnego zobowiązania podmiotu do udostępnienia zasobów.pdf
15‑02‑2018 10:03:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
162KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat z załącznikami

15‑02‑2018 10:11:26
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Adach
email: m.adach@pim.czechowice-dziedzice.pl
, w dniu:  15‑02‑2018 09:45:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Adach
email: m.adach@pim.czechowice-dziedzice.pl
, w dniu:  15‑02‑2018 09:45:11
Data ostatniej aktualizacji:
23‑04‑2018 07:09:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie